Ledsager­støtte

Fondet for ledsagerstøtte forvaltes av Stiftelsen Solgårdens Venner og har som formål å bidra med ledsagerstøtte til personer med utviklingshemming og andre med tidlig ervervet nedsatt funksjonsevne.

Retningslinjer for ledsagerstøtte 2020 

• Ledsagerstøtten er ment for mennesker med en medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming, psykisk eller fysisk (før 18 år) og som må ha ledsager for å kunne reise på ferie til Solgården.

• Det kan søkes om tilskudd til alle turer gjennom året. 

• Støtten gjelder kun pakketurer til Solgården. 

• Det kan søkes om tilskudd én gang pr. kalenderår.

• Søker kan sende inn søknad helt inntil turen er avviklet. Søknader mottatt etter dette vil bli returnert ubehandlet. 

• Søknader behandles 1 gang pr. mnd. Innvilget beløp trekkes fra på hovedfaktura hvor støtten fremkommer som Ledsagerstøtte. Søker blir tilskrevet. 

• Støtten gis til søkere bosatt i Norge. 

• Som norm legges til grunn et tilskudd pr. ledsager på kr 4.000 for en 2-ukerstur og 3.000 kroner for 1-ukestur. 

• Ekstraordinær støtte til reiseutgifter kan gis til grupper, familier eller personer i særsituasjon som skal reise til Solgården. 

For å søke ledsagerstøtte i 2020, last ned og fyll ut skjema. 
Skjemaet sendes på e-post til: ledsagerstotte@solgarden.no 
Eller med post til: Solgården, Badstugata 7 0183 Oslo

Last ned søknadsskjema her

Fyll ut digitalt søknadsskjema her

Andre støtteordninger

Her følger et utvalg av støtteordninger som kan søkes utover fondet for ledsagerstøtte.
 

Ferie- og velferdstiltak fra Bufdir

«Formålet med ordningen er å styrke frivillige organisasjoners mulighet til å gjennomføre velferds-, fritids-, og ferietiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Det gis tilskudd til leiropphold, idretts- og kulturarrangement. Det legges vekt på tiltak for barn med særskilt store hjelpebehov»

Trykk her for mer informasjon fra Bufdir.

Sommerleir for barn fra Bufdir

«Formål å styrke organisasjonenes mulighet til å gjennomføre sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov»

Link med informasjon om disse tilskuddsordningene kan du se her

For andre støtteordninger se Legathåndboken.